مرجع درس (Digital Communication Systems, Haykin, 2014) را از اینجا دریافت کنید. 
تمرین سری اول: حل سوالات 2, 3, 4, 5 و 7 از فصل پنجم کتاب 
راهنمای حل سوال 5 را از اینجا بگیرید.
تمرین سری دوم: حل سوالات ۱۰ تا ۱۷ از فصل پنجم کتاب 
تمرین سری سوم: حل سوالات ۱۸، ۱۹، ۲۰، ۲۴ و ۲۵ از فصل پنجم کتاب 
فصلهای دوم و سوم درس از  فصلهای 6 و 7 کتاب  Modern digital and analog communication systems, Lathi گفته خواهد بود. (بخش 1, بخش 2, بخش 3, بخش 4, بخش 5)
تمرین سری چهارم: تمرینهای بخش اول فصل 6 کتاب (8 سوال اول انتهای فصل) 
تمرین سری پنجم: تمرینهای بخش دوم فصل 6 کتاب (سوالات 1 تا 7 و سوال 10) 
تمرینهای بخش 7.2 از کتاب (4 سوال) حل شوند.
تمرینهای بخش 7.3 از کتاب (غیر از سوال 11) حل شوند.
امتحان پایانی از فصل 5 کتاب هیکین (فصل 1 درس) و فصلهای 6 و 7  کتاب لتهی (فصلهای 2 و 3 درس) خواهد بود. حدود نیمی از نمره آزمون از فصل 3 و مابقی از فصلهای 1 و 2 خواهد بود. 

منبع : وبلاگ شخصی دکتر عباسعلی قربان صباغمخابرات 2
برچسب ها : کتاب ,سوال ,پنجم ,فصلهای ,تمرین ,سوالات ,پنجم کتاب  ,communication systems