پایانی, میان ترم, تمرین متلب و حل تمرین به ترتیب 12, 6, 1 و 3 نمره دارند.

تمرینهای سری اول را از اینجا بگیرید.

سری دوم تمرینها را از اینجا بگیرید.

سری سوم سوالات را از اینجا بگیرید. 

تمرین سری اول متلب را از اینجا بگیرید. 

تمرین سری چهارم را از اینجا بگیرید.

نمونه سوالات میان ترم نیمسال قبل را از اینجا بگیرید.

سوالات میان ترم را از اینجا بگیرید.

تمرینهای سری پنجم را از اینجا بگیرید.

تمرینهای سری ششم را از اینجا بگیرید.

امتحان پایانی از بحث سیستمهای توصیف شده با معادلات تفاضلی تا انتها خواهد بود. (از سری چهارم تمرینها تا انتها)

نمونه سوال مربوط به فصل 5 را از اینجا بگیرید.

منبع : وبلاگ شخصی دکتر عباسعلی قربان صباغسیگنال ها و سیستم ها
برچسب ها : بگیرید ,تمرین ,سوالات ,تمرینهای ,میان ,اینجا بگیرید ,بگیرید تمرینهای ,سوالات میان ,اینجا بگیرید تمرینهای